ตัวอย่างการประยุกต์ปืนยิงป้าย

การใช้งานปืนยิงป้ายนั้น นอกเหนือจากการนำป้ายราคาไปติดกับผ้า สิ่งทอต่างๆ ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับสินค้าอื่นๆ ได้ด้วยนะครับ