รูปแบบพาวเวอร์ปลั๊ก ตามมาตรฐาน IEC60309 (ที่แรงดันไฟฟ้ามากกว่า 50V)

ตำแหน่งขั้วสายดิน

INDUSTRIAL PLUGS AND SOCKETS TO IEC 60309 RATED OPERATING VOLTAGE >50 V

ตามมมาตรฐาน IEC60309 ได้กำหนดให้สีของปลั๊กและซ็อกเก็ตเป็นตัวบอกค่า voltage และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานนำปลั๊กและซ็อกเก็ตที่มี voltage ที่ต่างกันนำมาต่อกัน จึงได้กำหนดให้ตำแหน่งขั้วสายดิน อยู่ในตำแหน่งที่ต่างกัน ซึ่งขั้วสายดินจะมีขนาดใหญ่กว่าขั้วสายไฟอื่นๆ ทำให้ไม่สามารถนำปลั๊กและซ็อกเก็ตที่มีคุณสมบัติต่างกันนำมาใช้งานร่วมกันได้

ในการระบุขั้วตำแหน่งสายดิน ตามมาตรฐาน IEC60309 ได้แบ่งตำแหน่งขั้วสายต่างๆ ออกเป็น 12 ตำแหน่งตามเข็มนาฬิกา ซึ่งเมื่อมองตัวซ็อกเก็ตจากด้านหน้า เราจะเห็น major keyway ที่จะชี้ไปที่ตำแหน่ง 6 นาฬิกาเสมอ

ตำแหน่งขั้วสายดิน กับประเภทการใช้งานต่างๆ

 • h6 สำหรับใช้งานทั่วไป
 • h3 ตู้คอนเทนเนอร์เย็น
 • h11 ท่าเรือ หรือ ติดตั้งในเรือ
 • h3, h8 direct current (2P+E)
 • h12 supply by isolation transformer (TST)
 • h10 high frequency, 100-300Hz
 • h2 high frequency, 300-500Hz
 • specific voltages
  • h4 100-130V
  • h7 480-500V
  • h5 600-690V
แผนภาพไดอะแกรมของตำแหน่งขั้วสายดิน, สีของปลั๊ก และ แรงดันไฟฟ้า (ภาพจาก SCAME)
12h = Supply from isolation transformer

 

รหัสสี

เราสามารถทราบ ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ ของปลั๊กและซ็อกเก็ตแต่ละตัว จากรหัสสีบนตัวอุปกรณ์ตามในตารางนี้

ช่วงแรงดันไฟฟ้า สี
20-25V ม่วง
40-50V ขาว
100-130V เหลือง
200-250V น้ำเงิน
380-480V แดง
500-1000V ดำ

*สีเขียว (มักจะใช้ร่วมกับสีอื่นๆ) ใช้เพื่อบอกว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้ทำงานในย่านความถี่ตั้งแต่ 60Hz ถึง 500Hz

ภาพตัวอย่างตำแหน่งขั้วสายดิน และ major keyway ที่ 6h

แจ้งการเปลี่ยนแปลงของซ็อกเก็ต OPTIMA แบบติดผนัง

สินค้า SCAME ซ็อกเก็ต OPTIMA แบบติดผนัง ล็อตใหม่ๆ จะเริ่มเปลี่ยนตัวกล่อง จากเดิมที่เป็นกล่องทึบ มีบากร่องสำหรับเจาะรูร้อยสาย มาเป็นกล่องแบบมีรู พร้อมหัวยางมาให้

ระบบตะขอล็อคของ LIBERA

flush-mounting socket-outlets ของ LIBERA มีรุ่นพิเศษที่มีระบบตะขอเกี่ยวติดตั้งมาในตัว เพื่อป้องกันการถอดปลั๊กออก

เต้ารับแบบฝัง (Flush mounting socket outlets) ของซี่รี่ย์ LIBERA นั้นยังมีในรูปแบบที่มาพร้อมกับสลักในตัวเพื่อป้องกันการถอดออกโดยไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจในจุดจ่ายไฟฟ้าที่ไม่มีคนดูแลควบคุมเช่นท้องถนน และยังทำหน้าที่ในการล็อกไม่ให้เปิดฝาขณะที่ไม่ได้ใช้งานด้วย โดยระบบการล็อคนั้นใช้พิน ซี่งถูกควบคุยโดยกลไกแบบ Bi-stable actuator

สำหรับระบบงานที่ต้องการตรวจสอบสถานะตลอดเวลา เต้ารับยังมีตัวแสดงสถานะของตัวล็อคว่า inserted / not inserted หรือ closed ผ่านทางไมโครสวิทช์สามตัวที่ฝังมาในตัว

*ปลั๊กทุกตัวในรุ่น LIBERA มีรูที่ด้านล่างของตัวปลั๊กสำหรับที่จะให้พินเสียบเข้าไป

Photovoltaic/DC Switch Disconnector

สวิตช์ตัดวงจรไฟฟ้ากระแสตรง สำหรับระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Scame มีแนวคิดที่จะให้ความสนับสนุนในเรื่องพลังงานทดแทน และให้ความเคารพกับสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มที่ ยกตัวอย่างเช่นในโรงงานผลิตสินค้าและในตัวตึกอาคารสำนักงานต่างๆ ของ Scame เองนั้น ได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นจำนวนถึง 250 กิโลวัตต์ และพวกเราได้พยายามรุกตลาดพลังงานทดแทนในหลายๆ ประเทศด้วยผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมในด้านต่างๆ ที่พวกเรามีอยู่

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ ATEX ของ SCAME

บริษัทเกรียงประภาจำกัดขอนำเสนอคุณสมบัติพื้นฐานต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ ATEX ของ SCAME ให้ผู้อ่านได้รับทราบ

ท่านสามารถเข้าดูตัวอย่างสินค่า ATEX ต่างๆ ได้ที่ ATEX อุปกรณ์ไฟฟ้าป้องกันการระเบิด

ความต้านทานต่อแรงกระแทก

SCAME ATEX Impact Resistant

ด้วย glass-fibre reinforced polyester (GRP) ที่ใช้ใน ADVANCE-GRP และกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่น ๆ และด้วยความหนาของกรอบผนัง (casing) ทำให้รับประกันความต้านทานเชิงกลต่อแรงกระแทกอย่างเป็นเลิศ อันเป็นผลมาจากเทคโนโลยี SMC ที่ใช้ในการผลิต casing ทำให้ ADVANCE-GRP เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำลายได้ยาก (indestructible) โดยมีความต้านทานต่อแรงกระแทกของ casing สูงกว่า 20J (IK10) ตามมาตรฐาน EN50102 ภายใต้อุณหภูมิขีดจำกัด (-50°C +60°C)

เพิ่มเติมภาพขนาดมิติของสินค้า SCAME

เพื่อเพิ่มข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ชมทางเว็บไซต์ได้เพิ่มภาพขนาดมิติของสินค้า SCAME ต่างๆ ตามหน้าดังนี้

 

 

ประกาศเรื่องแกนข้อต่อของพาวเวอร์ปลั๊ก OPTIMA

Scame ได้เปลี่ยนแกนข้อต่อของพาวเวอร์ปลั๊กจากเดิมในรุ่นเก่าเช่น EUREKA ที่เป็นแกนเหล็ก มาเป็นแกนพลาสติกในรุ่น OPTIMA 

เนื่องจากแกนเหล็กเดิมเมื่อใช้ไปนานๆ อาจจะเกิดสนิมเกาะได้ จึงได้เปลี่ยนมาเป็นแกนพลาสติก

ส่วนเรื่องความคงทน แกนพลาสติกที่ใช้ใน OPTIMA ได้ออกแบบมาเป็นพิเศษ และผ่านการทดสอบตามมาตรฐานต่างๆ แล้วจึงมั่นใจได้ว่าแกนข้อต่อของ OPTIMA จะมีความคงทนไม่ด้อยไปกว่าของ EUREKA

และ การเปลี่ยนมาเป็นแกนพลาสติกจะทำให้ผู้ใช้งานหาอะไหล่มาเปลี่ยนเองได้ง่ายกว่าแกนเหล็ก หากลูกค้าท่านใดต้องการแกนพลาสติกสำรอง สามารถติดต่อสอบถามทางบริษัทเกรียงประภาจำกัดได้

ปลั๊กและการเชื่อมต่อรถไฟฟ้ากับแหล่งจ่ายพลังงาน

เนื่องในโอกาสที่รถพลังงานไฟฟ้ากำลังจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ดังจะเห็นได้จากการที่รัฐบาลเริ่มมีการพลักดันเร่งออกร่างมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับรถพลังงานไฟฟ้าต่างๆ ทางบริษัทเกรียงประภาจำกัดจึงขอแนะนำ รูปแบบการชาร์จพลังงานต่างๆ ที่เป็นมาตรฐานในขณะนี้

Mode การชาร์จพลังงาน

ตามกฎข้อบังคับ IEC/EN 61851-1 ได้แบ่ง mode การชาร์จพลังงานรถไฟฟ้าออกเป็นสี่ mode ดังนี้

Mode 1

EV connection mode 1ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ รองรับแรงดันสูงสุด 16 A, type A 30 mA RCD protection ต่อเข้ากับซ็อกเก็ต (เต้ารับ) แบบใช้ตามครัวเรือนทั่วไป พบได้เฉพาะภายในบ้านหรือพื้นที่อยู่อาศัยเท่านั้น ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมงขึ้นไปในการชาร์จพลังงานให้เต็ม

ในกฎหมายบางประเทศ เช่นสหรัฐอเมริกา ไม่อนุญาตให้ติดตั้ง Mode 1 สำหรับชาร์จพลังงาน

ATEX มาตรฐานอุปกรณ์สำหรับใช้ในพื้นที่เสี่ยงอัคคีภัย

ATEX (อาเทกซ์)

ATEX เป็นการเล่นคำย่อจากชื่อเต็มว่า “ATmosphere EXplosive” ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติของสหภาพยุโรป ประกอบไปด้วย 2 หัวข้อหลักคือ สภาพแวดล้อมการทำงาน (Directive 99/92/EC, ATEX 137) และ อุปกรณ์ (Directive 94/9/EC, ATEX 100a) สำหรับทำงานภายใต้ สภาพบรรยากาศที่จุดติดไฟได้ (explosive atmosphere)