PVC ผลิตผลของเกลือและน้ำมัน

PVC โพลีไวนิลคลอไรด์

พีวีซีเป็นสารสังเคราะห์สมัยใหม่ชนิดเทอร์โมพลาสติก หรือพลาสติกที่ใช้ความร้อนไม่สูงในการเปลี่ยนรูปได้ง่ายมีองค์ประกอบของโมเลกุลขนาดใหญ่ของธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน และคลอรีน การเกิดได้ก่อนตัวจากสารธรรมชาติคือเกลือ ประมาณร้อยละ 57 และน้ำมันประมาณร้อยละ 43 ซึ่งเริ่มจากกระบวนการเคมีอิเล็กโทรไลซิสทำให้เกลือแตกตัวโดยการทำให้เกลือเป็นน้ำแล้วใช้กระแสไฟฟ้าผ่านทำให้เกลือแตกตัวเกิดเป็นสารคลอรีน (และยังได้โซดาไฟกับก๊าซไฮโดรเจนเป็นผลพลอยได้)