Photovoltaic/DC Switch Disconnector

สวิตช์ตัดวงจรไฟฟ้ากระแสตรง สำหรับระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Scame มีแนวคิดที่จะให้ความสนับสนุนในเรื่องพลังงานทดแทน และให้ความเคารพกับสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มที่ ยกตัวอย่างเช่นในโรงงานผลิตสินค้าและในตัวตึกอาคารสำนักงานต่างๆ ของ Scame เองนั้น ได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นจำนวนถึง 250 กิโลวัตต์ และพวกเราได้พยายามรุกตลาดพลังงานทดแทนในหลายๆ ประเทศด้วยผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมในด้านต่างๆ ที่พวกเรามีอยู่