ปลั๊กและการเชื่อมต่อรถไฟฟ้ากับแหล่งจ่ายพลังงาน

เนื่องในโอกาสที่รถพลังงานไฟฟ้ากำลังจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ดังจะเห็นได้จากการที่รัฐบาลเริ่มมีการพลักดันเร่งออกร่างมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับรถพลังงานไฟฟ้าต่างๆ ทางบริษัทเกรียงประภาจำกัดจึงขอแนะนำ รูปแบบการชาร์จพลังงานต่างๆ ที่เป็นมาตรฐานในขณะนี้

Mode การชาร์จพลังงาน

ตามกฎข้อบังคับ IEC/EN 61851-1 ได้แบ่ง mode การชาร์จพลังงานรถไฟฟ้าออกเป็นสี่ mode ดังนี้

Mode 1

EV connection mode 1ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ รองรับแรงดันสูงสุด 16 A, type A 30 mA RCD protection ต่อเข้ากับซ็อกเก็ต (เต้ารับ) แบบใช้ตามครัวเรือนทั่วไป พบได้เฉพาะภายในบ้านหรือพื้นที่อยู่อาศัยเท่านั้น ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมงขึ้นไปในการชาร์จพลังงานให้เต็ม

ในกฎหมายบางประเทศ เช่นสหรัฐอเมริกา ไม่อนุญาตให้ติดตั้ง Mode 1 สำหรับชาร์จพลังงาน