ATEX อุปกรณ์ไฟฟ้าป้องกันการระเบิด

หมายเหตุ: ผลิตภัณท์ ATEX ของ SCAME ทุกรายการเป็นสินค้าพิเศษ ที่จะถูกผลิตตาม order เท่านั้น ดังนั้นจะมีระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าที่นานกว่าสินค้าปรกติโดยทั่วไป