Euroduct® รางสายไฟพีวีซี

euroduct company logo

PVC Cable Management System for wiring, telephone line, computer line etc.

รางสายไฟ วายเวย์ วายดักส์ ทำจากพลาสติกพีวีซี คุณภาพสูง สำหรับเก็บสายไฟ สายแลน สายโทรศัพท์ ฯลฯ เพื่อการจัดเก็บหรือซ่อนสายไฟให้เป็นระเบียบและสวยงาม หลากหลายรูปแบบตามประเภทการใช้งานต่างๆ

Euroduct® คุณภาพสินค้าเคียงคู่คุณภาพสังคม

Euroduct's electrical trunking product sampleEuroduct® เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคนิคการออกแบบ เพื่อรองรับการใช้งานที่เหมาะสมกับงานเก็บสายทุกประเภท สามารถใช้งานได้คุ้มค่าทุกพื้นที่ของผลิตภัณฑ์ มีความทนทาน ความยืดหยุ่นสูง มีรูปแบบและมีความสวยงาม รวมทั้งสีสันให้เลือกหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รางพีวีซี รางครอบสายไฟ ภายใต้ตราสินค้า Euroduct® เริ่มเปิดตัวสู่ตลาดวงการไฟฟ้าในประเทศไทย เมื่อปี 2528 เป็นระยะเวลากว่า 30 ปี ที่ Euroduct® ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เคียงข้างผู้ใช้งาน และมีการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตอยู่ตลอดเวลา ดังเช่นการใช้แนวคิดการรีไซเคิลเต็มรูปแบบของระบบน้ำหล่อเย็นและระบบควบคุมมลพิษที่ทันสมัย หรือการปรับปรุงโรงงานให้ได้มาตรฐาน ISO 9000

euroduct's factoryEuroduct® ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพสังคมและคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อยู่ตลอดเวลา จึงปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ 2002/95/EC - RoHS (Restriction of Hazardous Substances) - ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ว่าด้วย การห้ามใช้สารที่เป็นอันตรายในอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม อันเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ ดังนั้นผู้ใช้งานจึงมั่นใจได้ว่า Euroduct® เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงตามสากล ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่นิยมทั่วไปทั้งในเอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา

เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมทั้งคุณภาพและราคา การใช้งาน รูปแบบที่หลากหลายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังได้ทำการการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ด้วยปัจจัยเหล่านี้จึงส่งผลให้ผลิตภัณฑ์สามารถอยู่ในตลาดสินค้าคุณภาพ อันเป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้มาจนถึงปัจจุบัน ตามความมุ่งมั่นอันเป็นปรัชญา "คุณภาพสินค้าเคียงคู่คุณภาพสังคม" ของ Euroduct®

ดาวน์โหลด ราคาสินค้า Euroduct® ที่บริษัทเกรียงประภาเป็นผู้จัดจำหน่ายทั้งหมด (17 มิ.ย. 59)

หมายเหตุ

วัตถุดิบ

รางสายไฟ Euroduct® ผลิตจาก Unplasticized Polyvinyl Chloride (uPVC) ที่มีสูตรผสมพิเศษและผ่านการทดสอบ RoHS

มาตรฐานสินค้า

รางสายไฟ Euroduct® ผลิตขึ้นภายใต้ข้อกำหนดที่เป็นไปตามมาตรฐานภายในสำหรับวัสดุติดตั้งสายเคเบิ้ลต่อไปนี้

  • IEC61084-1:1991 ระบบราง และ ท่อของสายเคเบิ้ลสำหรับการติดตั้งระบบไฟฟ้า
  • EN50085-1:1997 ระบบราง และ ท่อของสายเคเบิ้ลสำหรับการติดตั้งระบบไฟฟ้า
  • BS4678:1992 ข้อกำหนดสำหรับรางของสายเคเบิ้ลที่ผลิตจากวัตถุดิบที่เป็นฉนวน
  • SS275:1999 ข้อกำหนดสำหรับรางของสายเคเบิ้ลที่ผลิตจากวัตถุดิบที่เป็นฉนวน