ตู้สวิตช์บอร์ดโลหะพ่นสีฝุ่น

ตู้สวิตช์บอร์ด แบบแขวนผนังชนิดกุญแจกด (RVP)

ตู้สวิตช์บอร์ด rvp

รหัสสินค้า สูง (มม.) กว้าง (มม.) ลึก (มม.) ราคา
RVP 00 300 200 150 315.00
RVP 0 350 250 150 385.00
RVP 1 450 300 170 455.00
RVP 2 520 350 170 560.00
RVP 3 570 400 200 690.00
RVP 4 610 440 230 790.00
RVP 5 690 570 250 1,200.00
RVP 6 760 600 250 1,400.00
RVP 7 920 620 250 1,800.00

ตู้สวิตช์บอร์ด แบบแขวนผนังชนิดกุญแจกด

ตู้สวิตช์บอร์ด dk

รหัสสินค้า สูง (มม.) กว้าง (มม.) ลึก (มม.) ราคา
DK 00 300 200 150 330.00
DK 0 350 250 150 405.00
DK 1 450 300 170 550.00
DK 2 520 350 170 800.00
DK 3 570 400 200 995.00
DK 4 610 440 230 1,175.00
DK 5 690 570 250 1,725.00
DK 6 760 600 250 1,930.00
DK 7 920 620 250 2,400.00

ตู้สวิตช์บอร์ด แบบแขวนผนังรุ่นบางไม่มีเกล็ด

ตู้สวิตช์บอร์ด db

รหัสสินค้า สูง (มม.) กว้าง (มม.) ลึก (มม.) ราคา
DB 00 300 200 100 295.00
DB 0 350 250 100 360.00
DB 1 450 300 100 480.00
DB 2 520 350 120 725.00
DB 3 570 400 120 865.00
DB 4 610 440 120 985.00
DB 5 690 570 120 1,440.00
DB 6 760 600 120 1,630.00
DB 7 920 620 150 2,075.00

ตู้กันน้ำชนิดไม่มีหลังคา

ตู้สวิตช์บอร์ด กันน้ำ pnr

รหัสสินค้า สูง (มม.) กว้าง (มม.) ลึก (มม.) ราคา
PNR 00 300 200 150 520.00
PNR 0 350 250 150 590.00
PNR 1 450 300 170 710.00
PNR 2 520 350 170 905.00
PNR 3 570 400 200 1,135.00
PNR 4 610 440 230 1,340.00
PNR 5 690 570 250 1,910.00
PNR 6 760 600 250 2,145.00
PNR 7 920 620 250 2,590.00

ตู้กันน้ำชนิดมีหลังคา

ตู้สวิตช์บอร์ด กันน้ำ pbr

รหัสสินค้า สูง (มม.) กว้าง (มม.) ลึก (มม.) ราคา
PBR 00 300 200 150 635.00
PBR 0 350 250 150 740.00
PBR 1 450 300 170 840.00
PBR 2 520 350 170 1,040.00
PBR 3 570 400 200 1,425.00
PBR 4 610 440 230 1,495.00
PBR 5 690 570 250 2,090.00
PBR 6 760 600 250 2,330.00
PBR 7 920 620 250 2,780.00

กล่องเหล็กชุมสาย

can-jb

รหัสสินค้า สูง (มม.) กว้าง (มม.) ลึก (มม.) ราคา
JB 444 100 100 100 42.00
JB 664 150 150 100 70.00
JB 684 200 150 100 80.00
JB 884 200 200 100 100.00
JB 886 200 200 150 120.00
JB 8104 250 200 100 145.00
JB 8126 300 200 150 200.00
JB 10104 250 250 100 170.00
JB 10106 250 250 150 210.00
JB 10124 300 250 100 200.00
JB 12124 300 300 100 225.00
JB 12126 300 300 150 265.00
JB 16166 400 400 150 400.00

บ็อกซ์กันฝนมีหลังคา

can-rp

รหัสสินค้า สูง (มม.) กว้าง (มม.) ลึก (มม.) ราคา
RP-1 200 150 100 140.00
RP-2 250 200 150 225.00
RP-3 350 250 175 350.00

กล่องเบรกเกอร์

can-etc

รหัสสินค้า สูง (มม.) กว้าง (มม.) ลึก (มม.) ราคา
M-30CB 205 140 57 120.00
M-50CS/CP 229 133 75/79 145.00
M-100CS/CP 254 144 75/79 170.00
M-250CS/CP 355 202 93/79 280.00
F-EA33 200 142 66 125.00
F-EA53 229 135 72 145.00
F-EA103 229 143 72 150.00
F-EA203 304 177 68 200.00

กุญแจตู้สวิตช์บอร์ด

can-a1
A-1
can-a45
A-45
can-a19
A-19
can-as1
A-S1
can-as2
A-S2
A-1 KEY ชนิดปุ่มกด / กุญแจ 58.00
A-19 KEY ชนิดด้ามจับมน / กุญแจ 170.00
A-45 KEY ชนิดด้ามจับยาว / กุญแจ 180.00
A-S1 ชนิดหัวสี่เหลี่ยม / กุญแจ 40.00
A-S2 ชนิดหัวกลม / กุญแจ 40.00