GW เคเบิ้ลไทร์

GW Cable Tie Logo

GW เคเบิ้ลไทร์ทุกเส้นขึ้นรูปด้วยการหล่อแบบทั้งชิ้น ปราศจากเดือยหรือส่วนมีคม เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน GW เคเบิ้ลไทร์ทุกเส้นถูกออกแบบให้ส่วนปลายงอเล็กน้อย และขอบไม่คม เพื่อให้จับได้สะดวกและนำไปใช้งานได้ง่าย

GW เคเบิ้ลไทร์ทำจากเม็ดพลาสติกไนล่อนเรซิ่น 6/6 ที่มีคุณสมบัติ UL 94 Flame ซึ่งดับไฟได้ด้วยตัวเอง ด้วยวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงทำให้ GW เคเบิ้ลไทร์ทนทานต่อสะสารต่างๆ เช่นน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก น้ำมันเครื่อง แลคเกอร์ ไขมันสัตว์ ไขมันพืช แก๊สโซลีน แอลกอฮอล์ เป็นต้น

รหัส ยาว
มม. (นิ้ว)
กว้าง
มม. (นิ้ว)
Ø สูงสุด
มม. (นิ้ว)
ความทนแรงดึง
กก. (lbs.)
จำนวนเส้น
ต่อถุง (ต่อลัง)
ราคาต่อเส้น (บาท)
สีขุ่นขาว สีดำ
Miniature Range: ชนิดเส้นเล็ก  
GT-100M 100 (4) 2.5 (0.10) 18 (0.7) 8.1 (18) 100 (30K) 0.17 0.20
GT-160M 160 (6.3) 2.5 (0.10) 40 (1.6) 8.1 (18) 100 (25K) 0.44
GT-200M 202 (8.0) 2.5 (0.10) 50 (2.0) 8.1 (18) 100 (20K) 0.57
Intermediate Range: ชนิดเส้นกลาง  
GT-150I 151 (5.9) 3.6 (0.14) 33 (1.4) 18.2 (40) 100 (15K) 0.45 0.50
GT-200I 202 (8.0) 3.6 (0.14) 50 (2.0) 18.2 (40) 100 (12K) 0.74 0.85
GT-300I 303 (11.9) 3.6 (0.14) 76 (2.99) 18.2 (40) 100 1.30 1.50
Standard Range: ชนิดเส้นมาตรฐาน  
GT-200ST 202 (8.0) 4.8 (0.19) 50 (2.0) 22.2 (50) 100 (8K) 0.88 0.98
GT 250ST 251 (9.9) 4.8 (0.19) 66 (2.6) 22.2 (50) 100 (6K) 1.40 1.65
GT 300ST 300 (11.8) 4.8 (0.19) 76 (2.99) 22.2 (50) 100 (6K) 1.47 1.75
GT-370ST 370 (14.6) 4.8 (0.19) 102 (4.0) 22.2 (50) 100 (5K) 2.20 2.70
Heavy Duty Range: ชนิดเส้นหน้ากว้าง  
GT-300LHD 302 (11.9) 7.6 (0.30) 76 (3.0) 54.5 (120) 100 (33K) 3.85
GT-370LHD 366 (14.4) 7.6 (0.30) 102 (4.0) 54.5 (120) 100 3.60 4.50
GT-530HD 527 (20.7) 9.0 (0.35) 140 (5.5) 79 (175) 100 11.00 15.00
GT-610HD 632 (24.9) 9.0 (0.35) 185 (7.3) 79 (175) 100 20.00 22.00
GT-710HD 708 (27.9) 9.0 (0.35) 190 (7.5) 79 (175) 100 22.00 24.00
GT-810HD 812 (32.0) 9.0 (0.35) 240 (9.4) 79 (175) 100 25.00 28.00
GT-1030EHD 1025 (40.4) 12.7 (0.5) 307 (12.1) 113.5 (250) 100
Cable tie mount แป้นกาวเคเบิ้ลไทร์  
GMB-3AC 19 (0.75) 19 (0.75) 100 2.20
GMB-4AC 28 (1.1) 28 (1.1) 100 3.30

*เบอร์ที่ไม่ได้ลงราคาไว้ กรุณาสอบถามราคากับทางบริษัท