รายการสินค้าหลักที่บริษัทเกรียงประภาจัดจำหน่าย

หมายเหตุ

  • ราคาขายส่งสินค้าต่างๆ ที่ได้ลงไว้เป็นราคาต่อชิ้นที่ยังไม่รวมส่วนลด
  • บริษัทเกรียงประภาจำกัดเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า SCAME (สกาเม่) ผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับใช้ตามโรงงานและอุตสาหกรรมต่างๆ จากอิตาลี่ แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย