KPECO Store ร้านออนไลน์

ขณะนี้ทางเรา บริษัทเกรียงประภาจำกัด ได้ทดลองเปิดให้บริการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ ซึ่งในระยะแรกจะเริ่มจากสินค้ากลุ่มเคเบิ้ลไทร์และปืนยิงป้ายก่อน การจัดส่งสินค้าจะส่งทางไปรษณีย์ EMS และท่านลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านทางการโอนเงินทางธนาคารได้

หากมีข้อสงสัยการใช้งานสินค้าต่างๆ เช่นขนาดของเคเบิ้ลไทร์ที่เหมาะสมกับงานต่างๆ ท่านลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ได้ตลอดเวลาทำการ

หรือหากต้องการทดลองใช้สินค้าจริง ท่านสามารถเดินทางมายังออฟฟิศของเราได้ ทางเราขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีที่จะให้บริการต่างๆ

แจ้งวันหยุดทำการ (30 ธ.ค. 60 – 1 ม.ค. 61)

ทางบริษัท เกรียงประภา จำกัดขอแจ้งให้ทราบว่าทางบริษัทจะหยุดทำการในวันที่ 30 ธ.ค. 60 ถึง 1 ม.ค. 61 เนื่องในโอกาสวันปีใหม่

และจะกลับมาเปิดทำการอีกครั้งในวันที่ 2 ม.ค. พ.ศ. 2561

ขอบคุณครับ

สินค้าหลักที่บริษัทเกรียงประภาจัดจำหน่าย

ส่วนหนึ่งของผู้ที่ใช้สินค้าที่บริษัทเกรียงประภาจำกัดเป็นผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า