แจ้งวันหยุดสงกรานต์

เนื่องในวันสงกรานต์ที่จะถึงนี้ ทางบริษัทเกรียงประภาจำกัด จึงขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทจะหยุดทำการในวันที่ 13-16 ม.ษ. 2560 และจะกลับมาเปิดทำการอีกครั้งในวันที่ 17 ม.ษ. 2560

ขอบคุณครับ