ประกาศรับสมัครงาน (ก.พ. 2560)

ทางบริษัทเกรียงประภาจำกัด มีความประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครผู้ร่วมงานเพิ่มเติม โดยมีตำแหน่งดังต่อไปนี้

พนักงานขับรถกระบะส่งสินค้า

 • วุฒิการศีกษา ป.6 ขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตขับรถยนต์
 • ลักษณะงาน
  • ขับรถส่งสินค้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
  • งานอื่นๆ ตามที่หัวหน้ามอบหมายงาน
 • หากมีประสบการณ์ในการขับรถส่งสินค้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานขับรถจักรยานยนต์ส่งสินค้า

 • วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตขับขี่จักรยานยนต์
 • ลักษณะงาน
  • ขับรถจักรยานยนต์ส่งสินค้าในเขตกรุงเทพ
  • วิ่งรับส่งเอกสารในเขตกรุงเทพ
  • งานอื่นๆ ตามที่หัวหน้ามอบหมายงาน
 • หากมีประสบการณ์ในการขับรถจักรยานยนต์ส่งสินค้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารประกอบการสมัครงาน

 1. แบบฟอร์มใบสมัครงาน
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาใบขับขี่

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงานตามที่ได้แนบไว้ กรอกข้อมูลพร้อมทั้งแนบเอกสารเพิ่มเติมตามที่ระบุแล้วส่งมาทางแฟกซ์ (02) 215-8760,  (02) 215-9767 หรือ [email protected] (โปรดระบุหัวข้อ “สมัครงาน” พร้อมชื่อตำแหน่งที่ท่านต้องการ) หรือท่านสามารถเดินทางมาติดต่อสมัครงานได้ด้วยตัวเองที่บริษัท

แผนที่บริษัท

บริษัท เกรียงประภา จำกัด 151 ถนนเจริญเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 โทร (02) 216-2745 ถึง 9